Internationaal Vastgoed Makelaar in België en Netherlands – RG SECONDHOMES

Aankoop onroerend goed Spanje

Kopen van een woning in Spanje.

Door de lage rentevoet (en, in vergelijking, lagere prijzen) is het nu een goed moment om een woning in Spanje te kopen. Er is een zeer ruime keus, van appartement aan zee tot Luxe villa geheel volgens uw wensen gebouwd.

Voordat u een woning in Spanje koopt, bezoekt u eerst onze website omde verschillende projecten te bekijken.

 

VIP TRIP

Op regelmatige datum's organiseren wij, in samenwerking met de gerenomeerde projectontwikkelaars, de bekende VIPTRIP. deze 4 daagse bestaat er uit om u alles te laten kijken en voelen, want beter dan de beste folder is zelf kijken omdat een mooie foto de werkelijkheid niet kan evenaren. Natuurlijk kan u ook op eigen initiatief reizen en met ons terplaatse afspreken om de bezichtigingen te doen.wij geven u tijdens de tour ook uitgebreide info over alle juridische en fiscale zaken en wetten in Spanje.

Als u de viptrip met ons boekt betaald u hiervoor een eigen bijdrage van €199 p/p (max 2 volwassenen). hiervoor krijgt u van ons, de vlucht heen en terug vanuit Belgie of Nederland naar de dichts bijzijnde luchthaven, airportservice van en naar de luchthaven in Spanje, hotel, volledig begeleide bezichtiging en uitgebreide kennismaking met de omgeving en op tijd een hapje en drankje.

Het gehele programma wordt tijdens ons welkomsgesprek met U samengesteld. Afhankelijk van uw wensen kunnen we ons zo enkel op de voor u interessante projecten richten en verliezen we geen onnodige tijd.

Bezichtigingen met RG Secondhomes vinden vaak in groepsverband plaats maar we gaan steeds slechts met één klant gelijktijdig op pad, dit om de discretie van het gesprek te waarborgen.

Hierdoor kunnen we ook voldoende tijd vrijmaken om de objekten zonder enige vorm van tijdsdruk te bezoeken en om al Uw vragen omtrent de diverse objekten te beantwoorden.

Door goed te luisteren naar de opmerkingen van onze klanten gedurende de bezichtigingen kan het zijn dat wij gedurende de dag het programma enigszins aanpassen en met Uw goedkeuring misschien nog enkele andere objekten gaan bekijken waarvan wij denken dat deze ook interessant voor U kunnen zijn. Tenslotte zullen wij er alles aan doen om uiteindelijk samen met U tot het passende objekt te komen.
 

Aankoop procedure

Indien men na bezichtiging en onderhandeling een passend objekt in Spanje gevonden heeft worden de volgende stappen ondernomen:

Op het kantoor van de projectontwikkelaar  wordt er een koopbelofte en reservatie ondertekend. Hiervoor zal een symbolische aanbetaling van ca 3.000 euro worden gedaan. Op dat moment zal uw project uit de verkoop genomen worden.

Ca. 10 dagen na deze reservering ontvangt U per email of post de daadwerkelijke koopovereenkomst die door U en door verkoper ondertekend worden. Hierin staan bijvoorbeeld ook de uiterlijke datum van notariële overdracht etc. Indien gedurende deze periode van 10 dagen toch naar buiten komt dat het aan te kopen objekt “problemen” of schulden heeft wordt de overeenkomst ontbonden en retourneerd de projectontwikkelaar  per direct de betaalde 3.000 euro reserveringskosten. Indien echter alles OK is en U de koopovereenkomst ondertekend gaat dit gepaard met een 2e aanbetaling overeengekomen bij de reservering.

De rest van de betalingen geschieden dan volgens overeenkomst of op de dag van de notariële overdracht waarbij U daadwerkelijk eigenaar wordt van het aan te kopen objekt.
In de tussentijd van deze procedure regelen wij samen met U de aanvraag voor Uw N.I.E. nummer (Numero de Identification de Extranjero). Dit is te vergelijken met het Burgerservicenummer(NL) Pensioennummer (BE) in Uw eigen land.
Ook openen wij samen met U een Spaanse bankrekening waar U dan naderhand het restbedrag voor de aankoop van Uw onroerende zaak dient te storten.
Bij een eventuele hypotheekaanvraag regelen wij natuurlijk de aanvragen en onderhouden de contacten met de bank tijdens uw afwezigheid.

       Overdracht kosten

 

Behalve de prijs van de woning zelf, is de koper 10% IVA (BTW) verschuldigd plus 1,2% leges voor nieuwe woningen of 10% overdrachtsbelasting op bestaande woningen.
Het eigendomsregister berekent een bedrag voor de inschrijving van de woning op uw naam, ongeveer 300€. Dan zijn er de notariskosten voor de koopakte (escritura publica). Het bedrag hangt af van de koopprijs in de akte.
In totaal moet u rekenen op 13 tot 14% van de koopprijs voor deze kosten
.

 

Jaarlijkse terugkomende kosten 

 

Er bestaan drie jaarlijkse heffingen:

De woningbelasting van de plaatselijke gemeente (IBI) op een woning in herverkoop. De vorige eigenaar is verplicht kopieën van de laatste rekeningen te geven als bewijs van betaling.

U zou ook kunnen vallen onder de Vermogensbelasting, een lage belasting die jaarlijks voldaan moet worden afhankelijk van uw vermogen
.
Voor niet ingezetenen is er een inkomstenbelasting voor eigenaren van woningen gebaseerd op de geschatte waarde van de woning.

Indien u via een gemeenschappelijk bouwproject een woning gekocht heeft zal u jaarlijks uw participatie in de gemeenschappelijk kosten moeten betalen waarmee het onderhoud van gemeenschappelijke zones en faciliteiten zoals zwembaden en tuinen verzorgd worden.
 

Eigendomsregister.

 

Alle eigendommen in Spanje staan geregistreerd in het eigendomsregister waarin staat wie de eigenaar is, de exacte afmetingen en of er een hypotheek op rust, enz. Alleen de personen genoemd in de koopakte hebben het recht het eigendom te verkopen.
 

Verzekeringen

 

U bent wettelijk verplicht een brandverzekering af te sluiten indien u een hypotheek afsluit. Er zijn complete polissen voor huishoudens die woning en inhoud dekken. Maar lees altijd nauwkeurig de kleine lettertjes zodat u precies begrijpt wat onder de dekking valt. Een levensverzekering kan worden afgesloten die de betaling van de hypotheek verzekert bij overlijden en wordt steeds meer als een eis gesteld door de banken.
 

Belastingvoordeel voor woningeigenaren die ingezetenen zijn

 

Toegeschreven inkomstenbelasting is een jaarlijkse belasting over de geschatte waarde van de woning en wordt geheven als 0.5% van de kadastrale waarde. Als u ingezetene (resident) bent betaalt u deze belasting niet over u eerste woning.
 

Vermogensbelasting

 

De vermogensbelasting is voor de jaren 2008 tot en met 2010 op nihil gesteld. Met ingang van 2011 is de vermogensbelasting weer ingevoerd. Dit gold in eerste instantie alleen voor de jaren 2011 en 2012 (aangifte in 2012 en 2012). De vermogensbelasting is verlengd met 1 jaar en geldt dus ook voor 2013. De kans is groot dat de vermogensbelasting nog enkele jaren steeds opnieuw verlengd wordt. Alleen in de regio Madrid wordt nog een 100% vrijstelling verleend. Ook de Communidad Valenciana (Valencia, Alicante en Castellón) geeft de volledige vrijstelling met ingang van 2013 niet meer. Ingezetenen krijgen geen aftrek en moeten elk jaar 0.7% van de kadastrale waarde betalen.

Als u uw huis in Spanje verkoopt moet u belasting (plus valia) betalen over de waarde stijging van de grond, in de praktijk niet zo'n hoog bedrag. De gemeente bepaald wat u moet afdragen. U moet echter ook een deel van de winst afstaan. Dat geldt ook voor residenten, de Spaans belastingplichtige betaalt echter via een andere berekening en daardoor ook bijna altijd minder.

Vanaf 2007 is het percentage dat u moet afdragen aan winstbelasting (iets anders dus dan de Plus Valia) gedaald van 35 naar 18%, dit percentage gold al voor Spanjaarden. De EU heeft de ongelijke behandeling van residenten en non-residenten deels aangepakt. De winstbelasting is dus een percentage van de winst die u op het huis heeft gemaakt, u mag echter wel de gemaakte kosten aan verbeteringen aftrekken van de winst, het overleggen van bonnetjes is wel een voorwaarde.

Omdat veel buitenlanders de winstbelasting niet betaalden wordt er 3% (was tot voor kort 5%) van de verkoopprijs ingehouden en afgedragen. Zo voorkomt de Spaanse overheid gelden mis te lopen.

 

Vereniging van eigenaren, reglementen

 

Als u een appartement gekocht heeft. Bent u een stemgerechtigd lid van de vereniging van eigenaren (Communidad de Propietarios), uiteraard is dit niet van toepassing als het om een vrijstaand huis gaat op eigen perceel en zonder gemeenschappelijke zwembaden/tuinen et cetera.
 

Een goede investering?

 

Ondanks de Europese economische crisis blijft Spanje de aantrekkingskracht behouden. Veel Europeanen zien Spanje dan ook als “het beloofde land” voor een tweede woning hetzij om later permanent te wonen. Met name door de gedaalde prijzen is het zeker op dit moment aantrekkelijk om over te gaan tot een aankoop in Spanje. De goede locaties blijven zeker hun waarde behouden en de kwaliteit van leven neemt zeker toe.
De lage kosten voor levensonderhoud zijn aantrekkelijk voor eenieder met een vast pensioeninkomen, zoals eveneens het hogere peil van de gezondheidszorg en de moderne ziekenhuizen en medische centra.

Globaal stijgt de waarde van onroerend goed in Spanje met minder dan 5 procent per jaar, of op gelijke voet met de inflatie (zonder werkelijke waarde toename), hoewel in vele toeristenplaatsen en bouwprojecten de prijzen wel sterker dan het gemiddelde stijgen, wat leidt tot veel hogere aankoopprijzen.

Zo stegen de prijzen in sommige delen van de Costa del Sol en Costa Blanca in de jaren tot 2008 fors waarna er waardedalingen zijn opgetreden. Sedert 2012 zien we met name de nieuwbouwprojecten weer langzaam in prijs stijgen, terwijl sinds 2014 de algehele lijn langs de kust weer voorzichtig omhoog gaat.
 

Verhuis goederen

 

Ingezetenen van de Europese Unie zijn vrij van heffingen op ingevoerde huishoudelijke goederen. Voor niet-ingezetenen die zich willen vestigen in Spanje geldt een eenmalige vrijstelling om huishoudelijke goederen en persoonlijke eigendommen in te kunnen voeren zonder douanerechten.
 

Ingezetene worden of als toerist blijven

Wettelijk kan elke buitenlander tot 90 dagen als toerist in Spanje verblijven. Iedereen die langer dan 183 dagen verblijft wordt gezien als een belastingplichtige ingezetene en is verplicht een verblijfsvergunning aan te vragen tenzij hij/zij onder de ontheffingen hiervan vallen. De benodigdheden en vrijstellingen voor EU ingezetenen worden steeds eenvoudiger.

 

Opmaken van een testament

 

Het is verbazingwekkend hoe weinig mensen een testament gemaakt hebben om hun bezittingen te vermaken bij overlijden. In Spanje wonen vele bejaarde buitenlanders en er kunnen zich internationale complicaties voordoen als er geen apart Spaans testament bestaat. Wij raden u sterk aan hierover rechtskundig advies in te winnen indien u bezittingen in Spanje verwerft of overdraagt.

 

Contacteer Ons